Klaverimeister 2020
Klaverimeister
Klaverimeister annab klaverile uue elu
Restaureerimine

Renoveerimine
Remont
Soovitused klaver omanikule
tel.56724844,
     53269306
info@klaverimeister.ee
Helilooja Alo Mattiisenile kuulunud klaveri remont temanimelise klaveriklassi jaoks Jõgeva Muusikakoolis
Eesti Klaverimeistrite Koda
G.Otsa nim. Muusikakoolis saab õppida klaveri hooldusmeistriks.
Mida oleme teinud
Hinnakiri
Hooldus-ja häälestustööd
Soovitused klaver omanikule
Remont
Renoveerimine
Restaureerimine

Osta klaver
Kontaktid
Töökoda
Teenused
Avaleht
Raamatusoovitus
Klaverimeister OÜ on 2007. aastal asutatud ettevõte, mille tegevusvaldkonnaks on peamiselt akustiliste klaverite restaureerimis- ja renoveerimistööd, klaverite hooldusteenused ning kasutatud ja uute klaverite müük.
Tegutsetud aastate jooksul oleme osutanud klaverite remondi- ja hooldusteenuseid nii avalikele asutustele ( koolid, kontsertorganisatsioonid, teatrid, muuseumid ) ning kõikvõimalikele muudele asutustele ja ettevõtetele, mille töös leiab kasutust muusikainstrument klaver.
Oleme renoveerinud märkimisväärse koguse klavereid ka eraisikutele, kes meie klientuurist olulise osa moodustavad.
Kuna Klaverimeister OÜ teab klaverite kohta kõike, siis tasub ja võib meie kui eksperdi poole pöörduda just küsimusega, mis klaverit puudutab- on see siis vajadus muusikainstrumenti vähemal - suuremal määral korrastada, hooldada, häälestada, reguleerida mehhanisme, või pill täielikult ennistada. Nõu ja abi saab ka klaveri ostu- või müügisoovi korral ning samuti võime kliendi klaveri väärtuse ära hinnata.
Kuna akustilise klaveri iga mõõdetakse tänapäevaks juba aastasadadega ning selle aja jooksul ei ole muutunudi niivõrd selle pilli välimus kui just sisu, siis pole olemas ka " rumalaid " küsimusi auväärses vanuses pilli kohta.
Klaverimeister OÜ jaoks on tähtis, et meie poole pöördunud klient saaks oma probleemile või küsimusele sobiva lahenduse.
Helidel on võim, mida ei saa alahinnata. Hästi organiseeritud helidest moodustuv muusika pakub meile igapäevaselt positiivseid emotsioone. Võtame seepärast koostöös oma klintidega eesmärgiks just seda, helidest koosnevat osa maailmast, parandada - ja seda kõige otsesemas tähenduses.